Hlutverk Krýsuvíkurnefndar er að sjá um aðstöðu félagsins í Krýsuvík, þar hefur félagið til umráða beitiland sem Hafnarfjarðarbær á en við höfum afnot af, þar geta Sörlafélagar sótt um hagabeit fyrir hross sín frá 15. júní  - 15. desember, það er takmarkaður hrossafjöldi leyfður, fer allt eftir árferði og hvernig haginn kemur undan vetri.

Áður en haginn opnar þá þarf nefndin að vera búin að ákveða hvert beitargjaldið er, það þarf að vera búið að bera á í tíma og að yfirfara allar girðingar og laga ef þess þarf.

Undanfarin  ár hefur aðstaðan í Krýsuvík batnað til muna, það er komið fínt gerði til að smala stóðinu í og einnig er búið að hólfa svæðið niður þannig að hægt er að vera með stýringu á beitinni, svæðið nýtist því betur og auðveldara er að nálgast reiðhesta sem eru í brúkun yfir sumartímann, hross sem ekki eru í brúkun eru höfð sér. Það er smalað flestar helgar á sumrin og eru settar inn tilkynningar um það á netið.

HAGABEITARGJALD

Hagabeitargjaldið er 2.500 kr. fyrir hvert hross á mánuði. Greiða þarf fyrir fyrstu 3 mánuði tímabilsins fyrirfram áður en hrossin koma í Krýsuvík. Seinni hlutann þarf svo að greiða um 15.september. Aðeins skuldlausir félagsmenn í Sörla geta sent hross sín hagann í Krýsuvík.

HAGABEITARSKILMÁLAR

Eftirfarandi skilmála þarf að samþykkja áður en hross fara í haga:

 • Hestamannafélagið Sörli áskilur sér allan rétt til að breyta tímabili hagabeitarinnar vegna ófyrirsjáanlegra orsaka svo sem veðurfars eða beitarþols svæðisins.
 • Hestamannafélagið Sörli ber ekki ábyrgð að neinu leiti á hrossum sem eru í hagabeit í Krýsuvík.
 • Af gefnu tilefni. Hagabeitendur greiða fyrir þann tíma sem beðið er um fyrir hrossin þó svo þau fari fyrr úr haga.
 • HAGABEITARTÍMABILIÐ

Hagabeitartímabilið er venjulega frá 15.júní til 15.desember. Allt er þetta undir þeim anmarka að hagi og tíðarfar leyfi.

SKRÁNING

Þeim sem vilja skrá hross í beit í Krýsuvík verða að vera félagsmenn í Hestamannafélaginu Sörla.

Best er að senda tölupóst á netfangið krysuvikurnefnd@sorli.is einnig er hægt að hringja í Diddu í síma 664 0310

Eftirfarandi upplýsingar þurfa að vera til taks:

 • Nafn eiganda / Ábyrgðarmanns hrossa
 • Kennitala hans
 • Símanúmer sem virkar
 • Nafn hests
 • Litur hests
 • Örmerkinganúmer/Frostmerking
 • Lýsing ef eitthvað sérstakt
 • Tímabil sem óskað er eftir fyrir hest t.d. 15.júní til 15.október
 • Ganga þarf síðan þannig frá hrossum að í þau sé rakaður bókstafurinn S (fyrir Sörli). Einng er hagabeitendum gert að setja límbönd í fax hesta sinn svo þau þekkist betur.

SMALANIR

Hrossunum er oft smalað um helgar í svokallaða Hvamma þar sem hnakkageymslurnar og sveltigerðið er (sjá kort). Fólk getur þá athugað hross sín eða jafnvel skellt sér á bak. Ef það stendur til að smala þá eru settar tilkynningar hér inn á vefinn.  Venjulega er smalað á föstudögum en þó má gera ráð fyrir því að það gerist einnig á laugardögum. Hrossunum er svo sleppt aftur á sunnudögum yfirleitt. Ef hagabeitendur sjálfir þurfa að nálgast sín hross þá er gott að smala orðið í aðhaldsgerðið við þjóðveginn – svokallað Gunnólagerði, sama hvort hrossin eru í Norður eða Fjósmýrarhólfum.

Netfang nefndarinnar: krysuvikurnefnd@sorli.is

 • Guðmundur Smári Guðmundsson (861-1039), Formaður
 • Gunnar Ólafur Gunnarsson
 • Pétur Ingi Pétursson (867-3745)
 • Sigríður Kristín Hafþórsdóttir (664-0310), Gjaldkeri
 • Eyjólfur Þorsteinsson
 • Gunnar Þór

Starfslýsing fyrir Krísuvíkurnefnd samþykkt 2009.

 1. Nefndina skipa a.m.k. fimm aðalmenn.
 2. Nefndin kýs sér ritara og gjaldkera.
 3. Í upphafi starfsárs geri nefndin rekstraráætlun og sendi stjórn félagsins til samþykktar.
 4. Nefndin heldur fundi eins oft og þurfa þykir.
 5. Nefndin sér um útleigu hrossabeitar í Krýsuvík til félagsmanna.
 6. Nefndin sér um viðhald og uppbyggingu mannvirkja í Krýsuvík sem eru á vegum SÖRLA.
 7. Nefndin ákvarðar gjaldtöku fyrir beit, viðhald og uppbyggingu mannvirkja á svæðinu og annast innheimtu þess. Stefnt skal að því að ekki falli kostnaður á félagið.
 8. Nefndin skal hafa skilað reikningshaldi til gjaldkera félagsins einum mánuði fyrir aðalfund.
 9. Fundargerð skal rituð á hverjum fundi og lesin á næsta fundi.
Merking: